Hulp bij leerproblemen

Welkom op mijn website!

Mijn naam is Annemieke van Willigen-Deenen. Wellicht kennen sommigen mij nog als juffrouw Annemieke van de Odaschool in Sint-Oedenrode. Ik heb daar jarenlang lesgegeven in groep 4 en 5. Later heb ik de opleiding tot remedial teacher gevolgd en gaf ik in Best op de Antoniusschool r.t. aan kinderen van 6 tot 12 jaar. Momenteel werk ik als zelfstandig remedial teacher in mijn eigen praktijk.

Ik ben dyslexiespecialist en ik heb daarnaast veel ervaring op het gebied van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Ik begeleid kinderen met een lichamelijke beperking, maar ook leerlingen met een vorm van autisme, AD(H)D of combinaties daarvan. Kijk of ik ook uw kind verder kan helpen bij Doelgroep.

Ik werk graag individueel om begeleiding op maat te kunnen geven. Ik ga uit van de sterke kanten en mogelijkheden van uw zoon of dochter om aan de hulpvraag te kunnen voldoen. Voor mijn werkwijze verwijs ik graag naar Remedial Teaching.

Middelbare scholieren help ik voornamelijk met Nederlands en rekenvaardigheden. Maar ook het plannen van huiswerk en het leren studeren behoren tot mijn taken. U leest hier meer over bij Studiebegeleiding.

Beelddenkers hebben het vaak moeilijk op school, omdat het onderwijs veelal talig gegeven wordt. Ik leer kinderen (en hun ouders) hoe zij talige informatie om kunnen zetten in beelden, tijdens de training 'ik leer anders'. Kijk bij Beelddenken voor meer informatie over deze training.

Om je optimaal te kunnen ontplooien speelt je mindset (denkstijl) een grote rol. Mensen met een vaste mindset gaan er b.v. van uit dat intelligentie vaststaat en dit beperkt hun prestaties. Deze manier van denken kan worden omgebogen naar een groeimindset, die noodzakelijk is om verder te kunnen komen. U kunt er meer over lezen bij Mindset.

Bel of mail me gerust als het niet lekker loopt met uw zoon of dochter op school. Ik wil er graag aan bijdragen dat uw kind weer met plezier naar school gaat en verder kan komen in zijn of haar ontwikkeling!

Annemieke van Willigen foto

Contactinformatie